Sadovnická projekce

Software na projektování zeleně. © Karel Rys, 1994, 2024.

Co program dokáže?

Ukázka Projektant navrhuje kompozici v půdoryse. Rozmísťuje prvky živé (soliterní rostliny, řadové výsadby, skupiny rostlin, květinové záhony) i neživé (komunikace, budovy, osvětlení, lavičky...). Stiskem klávesy se kdykoliv může podívat, jak bude úprava působit v prostoru. K dispozici má axonometrické a perspektivní zobrazení. V prostorovém pohledu je zároveň vidět, jak bude výsadba působit určitý počet let po realizaci (program používá růstové křivky dřevin, což mu umožňuje spočítat, jak budou rostliny velké např. po 15 letech). Díky tabulce barev pro jednotlivé měsíce můžete sledovat i změny barev během roku. U rostlin je možné změnit jejich tvar, omezit rozměry či určit, kdy budou vykáceny. Do programu je možné zadat výškopis a zpracovávat tak i modelace terénu.

Do půdorysu je možné dopisovat textové poznámky, kromě toho se mohou automaticky dopisovat čísla rostlin, rostlinám lze přidělovat inventarizační kódy. Jako pomůcka při přesném odměřování vzdáleností slouží rastr. Stávající situaci je možné přenést do počítače buď pomocí již zmíněného rastru, nebo ji sejmout scannerem a na tomto podkladě pak překreslit. Jako podklad lze rovněž využít výkresy ve formátu .DXF (např. z geodetické kanceláře apod.), podklady z GIS ve formátu .SHP či importovat inventarizační tabulku z Excelu. Jestliže je k dispozici připojení k internetu, je možné použít online propojení na webové mapové servery, které poskytují např. aktuální katastrální snímky, letecké mapy apod. (využívá se WMS - většina krajů a řada státních institucí poskytuje podklady pomocí této služby).

 • Půdorys je možné rozdělit do vrstev a pak pracovat jen s vybranými vrstvami (vhodné u rozsáhlejších projektů - oddělení, varianty...).
 • V projektech je možné uložit vybrané pohledy (axonometrické i perspektivní), což usnadní předvádění projektu zákazníkům nebo tisk. Pomocí pohledů lze vytvořit i např. řez výsadbou nebo zapnout vzdušnou perspektivu ("mlhu").
 • K pohledům v perspektivě je možné připojit fotografii a využít ji jako pozadí pohledu. Do půdorysu lze vkládat připravené obrázky postav a zvířat, ty se pak zobrazí i ve 3D.
 • V prostorovém zobrazení (axonometrie, perspektiva) můžete sledovat zastínění pozemku v libovolnou denní a roční dobu.
 • Projektant může vytvářet vlastní značky pro dřeviny a dát tak výkresům svůj vlastní rukopis. K dispozici jsou i počítačem generované fraktální značky.
 • Hotový výkres nebo prostorové zobrazení je možné tisknout na běžných tiskárnách či plotrech (které jsou nainstalovány v prostředí Windows), a to i tehdy, když rozměry výkresu přesahují rozměry jedné stránky A4 (stránky se vytisknou s volitelným překryvem, který usnadní následné sestavení výkresu).
 • Hotové rozvržení tisku je možné přímo exportovat do PDF, např. pro pozdější vytištění v copy centru.
 • V půdorysu lze dřeviny barevně odlišit dle zadaných sadovnických hodnot.
 • Program obsahuje propojení na CD-ROM Multimediální atlas jehličnatých dřevin, Acer a Arborius firmy Coniferia; majitelé těchto CD mohou přímo v Sadovnické projekci prohlížet obrázky dřevin. Kromě toho je možné k dřevinám připojovat vlastní fotografie.
 • Program obsahuje podporu pro návrhy závlah. Uživatel si může vytvořit databázi postřikovačů, umístit je do půdorysu, rozdělit do sekcí, využít barevného odlišení sekcí, vytisknout přehled použitých prvků závlah.
 • Program obsahuje podporu ke zpracování podkladů pro rozpočet. Uživatel může zadat do databáze ceny jednotlivých dřevin (v různých výškách a specifikacích, ceníků může být více - od různých dodavatelů), takže program pak může připravit podklady pro rozpočet (volitelně včetně pořizovacích nákladů a ztratného).
 • Půdorys je možné exportovat do formátu .DXF pro pozdější zpracování v AutoCADu apod.
 • Do Sadovnické projekce je možné importovat inventarizační seznamy z Excelu; pokud byly dřeviny na pozemku pečlivě zaměřeny a údaje jsou v tabulce uvedeny, stává se zpracování současného stavu dílem několika okamžiků - je třeba pouze zadat měřické přímky a spustit import. Importovat je možné i seznamy rostlin doplněné o GPS souřadnice.
 • Pokud byl současný stav již zadán do programu, lze jej naopak exportovat.
 • Po zadání výchozího a navrhovaného terénu program znázorní změny a přesně spočítá potřebný odkop a násyp, podklady s barevně odlišenými změnami je možné tisknout. Ze zadaného terénu může program vytvořit průřez terénem.

Součástí programu je databanka rostlin, ve které kromě názvu a základní charakteristiky najdete i tvar, barvu olistění, květů a plodů během roku, růstovou křivku, nároky, vlastnosti a použití daného taxonu. Databanka obsahuje přes 1100 taxonů dřevin a 500 taxonů trvalek, uživatel může přidávat další. K jednotlivým položkám je možné přidat vlastní popis a ten pak tisknout spolu se seznamem rostlin v projektu (informace pro zákazníka). Pro prostorová zobrazení se používají kresby rostlin (nikoli fotografie).

Jaké jsou nároky na počítač?

Minimální konfigurace pro práci se Sadovnickou projekcí je počítač se 2 GB RAM, operační systémem Windows 8 nebo novější - tj. Windows 8, 8.1, 10 nebo 11, rozlišení monitoru alespoň 1024 x 768 bodů, 15bitová barevná hloubka (program nebude ve 3D pracovat správně, pokud je nastaveno 256 nebo méně barev). Přestože pro instalaci je třeba minimálně 300 MB volného místa na pevném disku, kompletní instalace zabere přibližně 2,5 GB. Doporučená konfigurace je počítač se čtyřjádrovým procesorem pracujícím na frekvenci 2,0 GHz nebo vyšší, nejméně 4 GB RAM, s výkonnou grafickou kartou (s 3D akcelerátorem, poskytujícím hardwarovou podporu pro OpenGL a Direct2D - obvykle nVidia nebo AMD s nejméně 2 GB pamětí). Doporučujeme použít Windows 11 nebo Windows 10 a nainstalovat nejnovější ovladače grafické karty.

Sadovnická projekce je k dispozici jako 32bitová i 64bitová aplikace; 32bitovou verzi je možné provozovat v prostředí 32bitové i 64bitové verze operačního systému Windows, 64bitovou verzi je možné provozovat pouze v prostředí 64bitové verze operačního systému Windows.

Verze programu

Výše je popsaná profesionální (plná) verze programu, která je určená především pro projektanty a zahradní architekty.

Zahrádkářská verze je vhodná pouze k projekci jednodušších výsadeb na menších plochách. Má v databance 400 dřevin a 100 trvalek (100 dalších položek je možné doplnit), nepodporuje .DXF podklady (z Cadu), WMS podklady (katastrální mapy, letecké snímky...), podklady z GIS ani import inventarizace, není v ní možné vytvářet vlastní značky pro rostliny, neobsahuje podporu pro ceníky, nepracuje s vrstvami, do výkresu není možné dopisovat text. Do půdorysu v ní lze umístit nejvýše 300 prvků a u dřevin není možné rozlišit sadovnické hodnoty. Nepodporuje export do DXF ani export pro GIS. Je možné v ní zadat modelace terénu, ale podporuje pouze jeden terén, nelze v ní tedy např. porovnávat stávající a navrhovaný terén. Ostatní vlastnosti jsou shodné s profesionální verzí.

Na programu pracujeme dále, postupně doplňujeme další funkce podle přání uživatelů; rádi využijeme i Vaše připomínky, náměty, postřehy či kritiku.

Lze program získat?

Ano, obě verze programu, zahrádkářskou i profesionální, je možné zakoupit. Verze pro zahrádkáře stojí 2143 Kč + DPH 21 %, profesionální verze 19 870 Kč + DPH 21 % (u té je v ceně zahrnuto i zaškolení práce s programem). V obou případech získáte zdarma přístup k aktualizacím po dobu jednoho roku. Pro školy jsou k dispozici dvě zvýhodněné nabídky, uvedené jsou v ceníku.

Objednávku prosím zašlete e-mailem na adresu karel@rysovo.cz. Do objednávky uveďte, jakou verzi objednáváte, a také svoji fakturační a dodací adresu, v případě firem nezapomeňte IČO, popř. DIČ. Na základě objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu. Jakmile obdržíme její úhradu, e-mailem Vám zašleme daňový doklad a na Zákaznickém webu zpřístupníme odkaz na stažení instalačního DVD. Během několika dní Vám instalační DVD a tištěnou příručku zašleme i poštou.

Demoverze programu

K dispozici je i demonstrační verze programu. Ta obsahuje všechny funkce, ale neumí tisknout, dají se v ní vytvářet jen jednoduché výkresy a v databance rostlin je uloženo jen několik málo položek.

Zpracování projektu

V případě, že nechcete program kupovat, ale máte zájem o zpracování projektu Vašeho pozemku na počítači, napište na adresu karel@rysovo.cz a my se pokusíme Vám zprostředkovat kontakt na některého ze studentů nebo absolventů České zahradnické akademie Mělník, s dotyčným se pak již sami domluvíte na ceně, podmínkách atd. Do poptávky nezapomeňte uvést co nejvíce podrobností o pozemku a kde se pozemek nachází, abychom mohli zprostředkovat kontakt na někoho z okolí.

Ukázka

 
Sadovnická projekce - software na projektování zeleně. Provozovatelem těchto stránek je Karel Rys, IČO 64743870.