v. 3.64

Textury


Textury si můžete představit jako „tapety“, které jsou „nalepeny“ na povrchu prvků v prostorovém zobrazení. Díky texturám vypadají počítačem generované prostorové modely technického výkresu více realisticky. Jako ukázka slouží následující příklad. Horní obrázek je čistý model bez použití textur, spodní obrázek ukazuje tu samou scénu s vykreslenými texturami.

Program Sadovnická projekce má vlastní kolekci textur, které jsou rozčleněny do jednotlivých kategorií podle použití. Specifická kategorie je kategorie Kámen, ve které se nalézají textury pro povrchy kamenů. Ostatní textury je možné použít prakticky na libovolný povrch v prostorovém zobrazení. Program také umožňuje měnit odstín zbarvení, jas a kontrast textur na konkrétním objektu.

Každá použitá textura v prostorovém zobrazení musí být umístěna do operační paměti počítače. Protože v projektu můžete mít zobrazeno mnoho textur a operační paměti zejména u starších počítačů je poskromnu, dovoluje program snížit nároky na operační paměť počítače zmenšením velikosti načítaných textur do paměti. Každá textura v maximálním rozlišení (256 x 256 bodů) zabírá přibližně 192 kB operační paměti počítače. Snížením velikosti textur na rozlišení 64 x 64 obrazových bodů bude každá textura zabírat přibližně 13 kB. Úspora paměti je však vykoupena výrazným zhoršením kvality textur v prostorovém zobrazení.

Tabulka potřeby operační paměti

Rozměr textury v bodech

Velikost 1 textury v paměti

 

 

64 x 64

13 kB

128 x 128

49 kB

256 x 256

129 kB

Z předchozí tabulky vyplývá, že každé zvětšení rozměrů načítané textury na dvojnásobnou hodnotu vede ke zvýšení spotřeby operační paměti čtyřnásobně. Nicméně snížení velikosti načítaných textur do operační paměti počítače se výrazněji projeví pouze při zobrazení textury z bezprostřední blízkosti. Textury načítané v nižších rozlišeních se mohou jevit jako rozostřené. V celkových pohledech na kompozici je snížení kvality zobrazení zanedbatelné. Horní obrázek ukazuje detail textury v rozlišení 64 x 64 bodů, spodní obrázek ukazuje detail textury v rozlišení 256 x 256 bodů:

 


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.