v. 3.62

Export do PDF pomocí PDF Creatoru


K čemu využijete dokumenty PDF ?

PDF formát má hned několik využití:

·          Jeho prostřednictvím můžete zákazníkovi nabídnout elektronickou podobu Vašeho projektu, respektive výkresové dokumentace projektu. Zákazník nemusí disponovat aplikací Sadovnická projekce ani aplikací SPW View pro prohlížení Vašich projektů.

·          Tisk PDF dokumentu je jednoduchý a nevyžaduje žádné zvláštní nároky na znalosti uživatele.

·          Dokumenty PDF nemusí být nutně tištěny pouze na stránky o velikosti A4, ale mohou být vytištěny ve specializovaných centrech na velkoformátových tiskárnách. Pokud tedy Vaše tiskárna neumožňuje tisk na větší rozměr papíru než je A4 (210 x 297 mm), museli jste buďto Váš projekt tisknout tak, aby se každý samostatný výkres vešel právě na jednu stránku A4 nebo větší výkres rozdělit na jednotlivé stránky A4 a ty potom slepit a popřípadě zkopírovat na větší formát papíru. Dokument PDF zprostředkovává tisk na stránku libovolné velikosti.

·          PDF formát dokumentů zaručuje zachování měřítka výkresu při tisku na rozličných typech tiskáren.

Co lze exportovat do formátu PDF ?

Do formátu PDF můžete exportovat libovolný tiskový výstup z programu, nejčastěji však použijete tisk projektu, tedy půdorysu s možností přidaných 3D pohledů.

Co je program PDF Creator ?

PDF Creator je malý a vcelku jednoduchý program, který umožňuje tiskový výstup z libovolné aplikace exportovat do formátu PDF (Portable Document Format). PDF soubory je tak možné odeslat do specializovaných grafických center poskytujících velkoformátový tisk, tj. tisk na stánky A3, A2, A1 a podobně nejčastěji na plotteru. Program PDF Creator musí být před použitím korektně nainstalován do systému.

Pro prohlížení a tisk PDF dokumentů je zapotřebí aplikace Adobe Acrobat Reader, který je jako Freeware volně je stažení ze sítě Internet.

Zde si ukážeme postup exportu výkresu do formátu PDF

Jako příklad použijeme již vytvořený projekt DEMO3.PRJ. Výkres budeme chtít vytisknout v měřítku 1:75 na stránku A3 orientovanou na šířku. Podrobný postup, jak vytvořit rozvržení tisku naleznete v kapitole „Tisk projektu“, na kterou tento text navazuje. Parametry rozvržení tisku ukazuje následující obrázek: protože bude celý výkres tištěn najednou, není nutné tisknout značky pro sestavení výkresu. Věnujte pozornost údajům „Výška čistého formátu“ a „Šířka čistého formátu“. Nejprve zvolte rozměr stránky, na který chcete výkres tisknout a podle zvoleného rozměru stránky (A3, A2, A1 aj.) zadejte rozměry čistého formátu výkresu. Tabulku s rozměry stránek naleznete na konci tohoto textu.

Oblast tisku bude v našem příkladu vytištěna bez rámečku okolo oblasti tisku a bez rastru.

Takto bude vypadat příslušné rozvržení tisku. Do rozvržení tisku jsme přidali na ukázku ještě seznam rostlin.

V hlavní nabídce programu zvolíme příkaz Soubor > Tisk. Zde v názvu tiskárny zvolíme PDFCreator (1). Tlačítkem „Vlastnosti“ (2) zobrazíme dialogové okno pro určení rozměrů stránky.

Orientaci papíru zvolíme v našem případě na šířku. Tlačítkem „Upřesnit“ (1) otevřeme další dialogové okno pro upřesnění rozměrů stránky.

V dialogovém okně „Upřesňující nastavení PDFCreator“ zadáme požadovaný rozměr papíru, v našem případě tedy A3. Údaj „Kvalita tisku“ udává rozlišení, ve kterém bude výsledný dokument vytištěn. Obecně platí, že čím vyšší číslo zadáte, tím bude výsledný dokument kvalitněji vytištěn. Hodnota 600 dpi je zcela dostačující pro většinu zařízení umožňujících velkoformátový tisk. Změnu velikosti ponecháme na 100 %, v opačném případě bychom změnili měřítko výkresu.

Tlačítkem „Tisk“ spustíme převod výkresu do formátu PDF. Program PDF Creator Vás vyzve k uložení výsledného PDF souboru. Standardním systémovým dialogem zvolíte místo pro vytvoření výsledného PDF dokumentu.

… a takto již vypadá náš půdorys převedený do PDF dokumentu a zobrazený v programu Adobe Reader. Půdorys je připraven k vytištění na jednu stránku A3 na šířku.

Tipy k tisku půdorysu

·          Pokud chcete pro tisk půdorysu využít služeb specializované velkoformátový tiskárny, dotazem na konkrétní pracoviště se informujte o možnostech tiskového výstupu z počítače. Tím je míněna možnost tisku z aplikace Adobe Acrobat Reader, maximální velikost papíru (některá studia umožňují tisk na stránky A0 (840 x 1188 mm, tedy 0,84 x 1,188 m) a maximální rozlišení plotteru v dpi.


Tabulka rozměrů výkresu

Stránka (rozměr v mm)

Orientace stránky

Šířka

Výška

 

 

 

 

A4 (210 x 297)

Na výšku

195

280

A4 (210 x 297)

Na šířku

280

195

A3 (279 x 420)

Na výšku

280

400

A3 (279 x 420)

Na šířku

400

280

A2 (420 x 594)

Na výšku

405

575

A2 (420 x 594)

Na šířku

575

405

A1 (594 x 840)

Na výšku

580

820

A1 (594 x 840)

Na šířku

820

580

A0 (840 x 1188)

Na výšku

820

1160

A0 (840 x 1188)

Na šířku

1160

820


Do ukázky byla použita aplikace PDFCreator verze 0.8.1. RC10, Philip Chinery & Frank Heindörfer, (http://www.pdfcreator.de.vu).


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.