v. 3.62

Přidání rostliny do databanky


Databanka rostlin v současné době obsahuje přes 1600 taxonů, přesto se však může stát, že Vámi požadovaný taxon v databance rostlin uveden není. V tom případě si můžete do databanky vlastní rostlinu přidat. Způsoby, jak přidat rostlinu, jsou dva:

1) Okopírování již existující rostliny (a změnou pouze názvu a potřebných údajů)

2) Přidání nové rostliny (s doplněním všech potřebných údajů „ručně“), zde je na výběr mezi dřevinou a okrasnou rostlinou

Postup při přidání rostliny

Nejprve je třeba otevřít databanku rostlin. To provedeme příkazem v hlavní nabídce Data > Databanka rostlin ... Otevře se okno databanky.

 

1) Přidání dřeviny okopírováním jiného taxonu

Okopírování jiného taxonu je nejjednodušší způsob přidání nové rostliny do databanky.

Příklad: Budeme chtít do databanky rostlin přidat taxon Magnolia liliflora ‘Nigra’ – šácholan liliokvětý. Víme, že šácholan liliokvětý je svým habitem, stanovištními nároky, vlastnosti a použitím podobný taxonu Magnolia x soulangiana – šácholan Soulangeův, od něhož se liší pouze barvou květu, zbarvením listů a výškou vzrůstu. V databance rostlin tedy nalezneme taxon Magnolia x soulangiana. Tlačítkem „Přidat“ otevřeme dialogové okno s možnosti pro přidání nového taxonu.

V následujícím dialogovém okně „Přidání položky do databanky rostlin“ vybereme možnost „Kopii označené položky“. Z taxonu uvedeného v závorce budou použity údaje do karty nově přidávané rostliny.

Dialogové okno je nyní připraveno pro zadání nové rostliny. V názvu rostliny je sice uveden taxon Magnolia x soulangiana, avšak jedná se o kopii původního taxonu a veškeré změny, které zde provedete, budou uloženy jako nový taxon. Nyní se tedy můžete pustit do změny údajů na kartě „Základní vlastnosti“. Vědecký a národní název budou přepsány na nový taxon, stejně jako autor vědeckého názvu. Dále bude potřeba upravit tvar rostliny kliknutím na pole Tvar koruny v dospělosti a upravit barvu květů v poli Květy. Informace o významu jednotlivých editační polí na kartách v dialogovém okně naleznete v nápovědě k programu po stisku klávesy <F1>.

Úprava tvaru koruny: Posunem červených bodů (1) upravíme korunu dřeviny do požadovaného tvaru. Tlačítkem „Přidat bod“ (2) můžeme přidat nový bod, tlačítkem „Odstranit bod“ (3) vybraný bod smažeme. Šedý obdélník odpovídá zadaným rozměrům rostliny (poměr výšky a šířky), a tak by se Vám do něj měl tvar vejít pokud možno přesně, aby nevznikly disproporce mezi půdorysem a prostorovým zobrazením. Změny potvrdíme tlačítkem „OK“.

Úprava barvy květů a listů: V dialogovém oknu jsou tři řady barev v tabulce (1) odpovídající olistění, barvě květů a barvě plodů. Černá pole značí, že v daném měsíci roku není olistění, květ nebo plod přítomen. Tlačítkem „Vybraná barva“ (2) zobrazíte barevnu škálu, odkud je možné barvu „nasát“. „Nasát“ barvu můžete i pravým tlačítkem myši v tabulce (1). Kliknutím levého tlačítka myši do tabulky (1) „vyplníte“ vybranou barvou daný měsíc.

Takto bude vypadat výsledný taxon: Barvy olistění a květů byly změněny, stejně jako tvar koruny.

2) Přidání dřeviny vyplněním hodnot „ručně“

Tuto variantu přidání nového taxonu do databanky rostlin použijeme v případě, že potřebujeme do databanky rostlin přidat nový taxon, který se nepodobá žádnému taxonu, který je již v databance rostlin zadán. V dialogovém okně „Přidání položky do databanky rostlin“ zvolíme možnost „Novou dřevinu“. Otevře se dialogové okno jako v předchozím případě, avšak neobsahuje žádné údaje – vše je nutno vyplnit.

Tuto variantu přidání nového taxonu do databanky rostlin použijeme v případě, že potřebujeme do databanky rostlin přidat nový taxon, který se nepodobá žádnému taxonu, který je již v databance rostlin zadán. V dialogovém okně „Přidání položky do databanky rostlin“ zvolíme možnost „Novou dřevinu“. Otevře se dialogové okno jako v předchozím případě, avšak neobsahuje žádné údaje – vše je nutno vyplnit. Více informací naleznete v nápovědě k programu.

Ještě se podíváme na databanku rostlin - nový taxon Magnolia liliflora ‘Nigra’ byl přidán, původní taxon Magnolia x soulangiana, který jsme okopírovali, je nezměněn. Po přidání nového taxonu bude databanka rostlin setříděna při opětovném otevření okna.

Upozornění: Jednou přidaná rostlina do databanky rostlin již nelze z databanky rostlin odebrat. Jedinou možností, jak z vrátit celou databanku rostlin do původního stavu, je opětovná instalace programu, která však odstraní veškeré změny provedené v databance rostlin.


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.