v. 3.62

Databanka rostlin


Program Sadovnická projekce umožňuje kromě neživých prvků vkládat do půdorysu prvky živé, jako jsou dřeviny nebo rostliny v okrasných záhonech. Živé prvky narozdíl od neživých vykazují v průběhu času jisté dynamické změny – periodické kvetení, změnu barvy olistění, postupný růst, změnu habitu a po určitém počtu let i zánik. Vlastnosti živých prvků v projektu a parametry časových změn jsou uloženy v databance rostlin. Databanka rostlin v současné době obsahuje přes 1600 taxonů.

 

V okně databanky rostlin jsou zobrazeny vědecké názvy rostlin (1) a k nim odpovídající národní názvy (2). Chcete–li setřídit rostliny v databance podle jejich národních názvů, klikněte v okénku „Názvosloví“ (8) na možnost „národní“. Pro snadné vyhledání rostliny v databance slouží žluté editační pole (6), do kterého můžete zadat část názvu hledané rostliny, například Pic pun pro vyhledání smrku pichlavého Picea pungens. Do editačního pole se rychle přepnete klávesou <F4>.

Protože databanka rostlin obsahuje jak dřeviny, tak i rostliny do okrasných záhonů, je zapotřebí tyto skupiny rostlin od sebe odlišit (kvůli použití, vlastnostem aj.). K odlišení skupin slouží ikony ve sloupci „Typ“. Ikona květiny (4) určuje, že daný taxon je okrasnou rostlinou a lze jej použít do okrasných záhonů, ikona stromku (5) určuje, že daný taxon je dřevinou a lze jej použít jako samostatně rostoucí dřevinu nebo jako řadovou či skupinovou výsadbu.

Pokud máte instalovaný balíček s fotografiemi rostlin Sadovnické projekce nebo zprostředkované propojení na multimediální atlasy, tak u taxonů s dostupnými fotografiemi je zobrazen symbol fotoaparátu (3). Označíte–li takový taxon modrým výběrovým trámcem, načtou se dostupné fotografie do panelu ve spodní části okna databanky rostlin. Kliknutím na fotografii se fotografie zvětší do samostatného okna.

 

Filtrování v databance rostlin

Pokud chcete mít v databance zobrazeny pouze rostliny odpovídající zadaným kritériím, můžete s výhodou použít filtr, který Vám odfiltruje nechtěné taxony. Následující okno ukazuje případ, kdy je potřeba zobrazit pouze domácí listnaté dřeviny, které dosahují maximální výšky 2 m.

Kritéria filtrování lze libovolně kombinovat, v našem případě jsou vybrány pro zobrazení listnaté stromy a keře, které dosahují výšky od 0 do 2 metrů. Zatržítko údaje, že se jedná o stálezelenou rostlinu, je prošedlé, což značí že do výběru budou zahrnuty jak listnáče stálezelené tak i opadavé. Kromě základních vlastností lze jako kritéria filtrování použít i stanovištní nároky, vlastnosti a použití rostlin.

Výsledek filtrování ukazuje následujíc obrázek. Čísla ve sloupci „Záznam“ jsou zobrazena modře (1), v okénku „Položky“ je povoleno zobrazení pouze dřevin (2) a zatržítko před slovem „Filtr“ (3) určuje, že filtr je aktivní a v databance rostlin jsou zobrazeny pouze rostliny odpovídající kritériím filtru.


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.